Center for Border Town Research
Про нас

Про центр дослідження прикордонного міста

У сучасних умовах глобальної і міжетнічної комунікації дедалі більшої актуальності набуває вивчення прикордонних регіонів, зокрема феномену прикордонного міста. Прикордонні міста знаходяться на перехресті культурних, етнічних, ідеологічних й цивілізаційних впливів, що забезпечує безперервну плинність міжкультурного діалогу, а отже, й процесів ідентифікації мешканців пограниччя. Прикордоння стає чинником, який впливає на думки, емоції та повсякденні практики його населення. Своєрідна фільтрація, культурне нашарування, симбіоз яких, у зв’язку із сучасними процесами урбанізації, відбувається в найближчому адміністративному центрі.

Які процеси відбуваються у прикордонних містах? Яку роль вони відіграють у  збереженні специфіки регіональних особливостей й формуванні нових видів ідентичностей? Які механізми використовує населення та влада для залагодження конфліктів, що виникають на релігійному, культурному, політико-правовому ґрунті, в процесі ідентифікації мешканців пограниччя?

Аналізом проблем і можливостей пов’язаних із феноменом прикордонного міста, процесами, що відбуваються в ньому, ідентифікацією його мешканців,  в рамках Центру дослідження прикордонного міста займатиметься команда молодих науковців з України, Франції, Німеччини, Австрії.

Створення даного центру є одним із етапів реалізації міжнародного проекту «Urbana Frontera. Процеси ідентифікації населення у прикордонних містах: минуле, сучасне, майбутнє».

Завдання проекту:  

  • проведення міждисциплінарних досліджень прикордонного міста, його типів та ролі в процесах ідентифікації мешканців пограниччя, збереженні специфіки регіональних особливостей й формуванні нових видів ідентичностей;
  • вивчення можливостей прикордонного міста  та участі його мешканців у посиленні безпеки кордонів, боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією та контрабандою;
  • прогноз розвитку феномену прикордонного міста у контексті соціокультурних й ідентифікаційних процесів його мешканців, формуванні органічної європейської ідентичності пограничного простору.